Headliner

Kvadratura kruhu aneb Seattle s kalifornským dovětkem

Rubrika: Halounova tečka

Autor: Karel Haloun

Když jsem šel před čtyřiceti devíti (!) lety k přijímačkám na VŠUP, měl jsem v deskách s domácími pracemi také ilustrace ke Kerouacově novele Striptýz v Seattlu, která vyšla dva roky před tím v ročence
Světové literatury 1956–1965. A taky první pokus o obal gramofonové desky. S příslovečnou sebedůvěrou mládí jsem si vybral žhavou novinku – Jimiho Hendrixe. Ilustrace nebyly tak špatné, pokud si matně vzpomínám, ale obálka byla doslova strašná.