Headliner

Slavíci: Obnova české pop music 1962

Rubrika: Seriál

Autor: Josef Vlček

Už v roce 1962 byl týdeník Mladý svět vzácným podpultovým zbožím. Vydrželo mu to až do roku 1989. Poprvé vyšel v lednu 1959 a okouzlil čtenářskou veřejnost neformálností, kterou v té době české noviny neznaly. Také jeho část sice tvořily nečtivé ideologické články, ale našlo se tu dostatek prostoru i pro témata, která zajímala tehdejší mládež. Zpěváci a herci patřili i tehdy mezi nejoblíbenější. Do té doby mělo slovo popularita negativní význam…