Headliner

Bobelova cena

Rubrika: Anketa

Autor: Vojtěch Lindaur

Když jsem tu dost překvapivou zprávu, totiž že Bob Dylan byl poctěn Nobelovou cenou za literaturu, v téměř ranních hodinách uslyšel, mé vnitřní ustrojení se zatetelilo příjemným pocitem zadostiučinění. Ani jsem se však nestačil nadechnout a strhl se kolem té dekorace povyk jak na návsi v hornídolní, jenže po celém světě.